Behandelovereenkomst

In deze praktijk wordt gewerkt met een behandelovereenkomst. Neemt u deze tekst alvast even door:
Geheimhouding 
Uw therapeut is gehouden aan de beroepscodes van de CAT.

Door ondertekening van deze behandelovereenkomst geeft u uw therapeut toestemming om uw 'gewone' persoonsgegevens (NAW) en uw 'bijzondere'
persoonsgegevens (gegevens over uw gezondheid) te verwerken in uw cliëntendossier.
Inhoudelijke informatie wordt alleen dan naar buiten gebracht als de cliënt daarvoor expliciet toestemming
heeft gegeven.
 
                                                                         
Afspraken behandelingen 
Therapie is een gezamenlijk proces dat alleen succes kan hebben als beide partijen zich ten volle op een positieve manier inzetten. De behandeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat de cliënt en de behandelaar vrij om de behandeling op elk gewenst moment te beëindigen.
Intake en eerste consult duurt 90-120 minuten en kost €120,00;
De vervolgconsulten duren 45-60 minuten en kosten € 70,00.
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer uzelf vooraf. Bij beëindiging van de behandeling blijven de geheimhouding en de betalingsverplichting van kracht.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan telefonisch, per Whats-app of stuur een e-mail naar gerrie.ensing@gmail.com èn ruim van te voren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. 

Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat waarmee deze cliënt dan ook eerder geholpen is.

Als u binnen de 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. Als er herhaaldelijk sprake is van te laat/te veel afgezegde afspraken, kan dit leiden tot een opzegging van de behandelovereenkomst.
Bijzondere bepalingen:
De praktijk heeft een vervangingsregeling met een collega therapeute, die vanuit dezelfde visie/achtergrond werkzaam is. Bij eventuele ziekte of vakantie kan zo vervanging worden geboden.
Aansprakelijkheid
Uw therapeut heeft een Collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
U mag ervan uitgaan dat uw therapeut haar vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de wijze waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed dat kenbaar te maken. Om te beginnen is het goed om een gesprek met uw therapeut aan te gaan. Als u zich zekerder voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Mocht dit gesprek niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een klacht indienen. U kunt deze inschakelen via de CAT. Volgens de wettelijke bepalingen van de Wkkgz ben ik aangesloten bij onafhankelijke klachtenbemiddelaars (GAT van de CAT). 

Beide partijen ondertekenen de behandelovereenkomst en u krijgt een kopie van het getekende exemplaar mee naar huis.                                                                                          


                                                                                    
 
Powered by webXpress