Behandelovereenkomst kinderen

In deze praktijk wordt gewerkt met een behandelingsovereenkomst.
Deze wordt door de therapeut en u ondertekend.

De WGBO (WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELINGSOVEREENKOMST) is een onderdeel van het Burgerlijk wetboek en regelt de rechtsbetrekking tussen therapeut en cliënt tijdens de hulpverlening.

De therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar beide ouders (indien zij beiden het ouderlijk gezag hebben) akkoord moeten gaan met de therapie, door beiden de behandelovereenkomst te tekenen.

Toestemming kinderen voor complementaire behandeling.

Of kinderen zelf mogen beslissen over de behandeling hangt af van hun leeftijd:

Jonger dan 12 : Beide ouders moeten goedkeuring geven

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet voor zichzelf beslissen over complementaire onderzoeken of behandeling. Dat doen hun ouders of verzorgers. De therapeut moet de jonge kinderen op hun eigen niveau vertellen wat er met hen gaat gebeuren.

Tussen de 12 en de 16 : Het kind en de ouders zijn beide beslissingsbevoegd

Kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen samen met hun ouders/verzorgers over een onderzoek of behandeling. Op deze leeftijd kunnen kinderen meestal hun situatie goed overzien. Daarom gaat de mening van de kinderen vaak boven de mening van de ouders/verzorgers.

     16 jaar en ouder : Mag zelf beslissen

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over onderzoeken of complementaire behandelingen die zij willen ondergaan.Powered by webXpress